Наказание за чародейството

Изход 22:18Жена магьосница да не оставиш жива.

Левит 20:27Също мъж или жена, които запитват зли духове или са врачове, да бъдат умъртвени; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.

Второзаконие 13:5А онзи пророк или онзи съновидец да бъде умъртвен, защото е проповядвал отстъпление от Господа, вашия Бог, Който ви е извел от Египетската земя и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ, твоят Бог, ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото отсред себе си.