Наказание за завист

Исая 26:11Господи, ръката Ти е издигната, но те не виждат; обаче ще видят ревността Ти за народа Ти и ще се засрамят;
даже огън ще погълне враговете Ти.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.