Насоки към светиите относно гордостта

Да не се поддават на

Псалми 131:1 – Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене.

Да не я уважават в другите

Псалми 40:4 – Блажен онзи човек, който възлага упованието си на Господа и не е склонил към горделивите, нито към онези, които коварно отстъпват.

Да скърбят заради гордостта в другите

Еремия 13:17 – Но ако не послушате това, душата ми ще плаче тайно поради гордостта ви; и окото ми ще се просълзи горчиво и ще рони сълзи, защото стадото Господне бива заведено в плен.

Да мразят гордостта в другите

Псалми 101:5 – Който клевети скришно съседа си, него ще погубя; който има горделиво око и надигнато сърце, него няма да търпя.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.