Не трябва да се докарва хула върху правото учение

1 Тимотей 6:1 – Които са слуги под игото на робството, нека смятат господарите си достойни за всяка почит, за да не се хули Божието име и учението.

Тит 2:5 – Да са разбрани, целомъдрени, да се грижат за своя дом, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.