Небесното войнство приписват спасение на Бога

Откровение 7:10 – И викаха с висок глас: Спасението е от нашия Бог, Който седи на престола, и от Агнеца!

Откровение 19:1 – След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.