Небесното войнство приписват спасение на Бога

Откровение 7:10 – И викаха с висок глас: Спасението е от нашия Бог, Който седи на престола, и от Агнеца!

Откровение 19:1 – След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог.