Непосредственият ефект от грехопадението

изпълнен със срам

Битие 3:10А той отговори: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол; и се скрих.

покрива се със смокинови листа

Битие 3:7Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа и си направиха препаски.

наказан за непокорството

Битие 3:16-19На жената каза: Ще ти увелича болките по време на бременността; с болки ще раждаш деца; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. А на човека каза: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята заради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всички дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

облечен от Бога с кожи

Битие 3:21И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече.

изгонен от райската градина

Битие 3:23 – Затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет.

Битие 3:24Така Той изгони Адам; и постави на изток от Едемската градина херувимите и огнения меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.