Няма избавление за онези, които пренебрегват спасението

Евреи 2:3 – То как ще се избавим ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха го чули;