Новорождението е свързано с осиновлението

Исая 43:6 – Ще кажа на севера: Върни обратно!, и на юга: Не задържай! Доведи синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми – от земния край.

Исая 43:7 – Всички, които се наричат с Моето име, които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях, да! Аз го направих.

Йоан 1:12А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име.

Йоан 1:13 – Които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.