Новорождението произвежда

Богоподобие

Ефесяни 4:24 – И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.

Колосяни 3:10 – И сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;

Христоподобие

Римляни 8:29Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя.

2 Коринтяни 3:18А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух.

1 Йоан 3:2Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.

Богопознание

Еремия 24:7Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще Ми бъдат народ и Аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.

Колосяни 3:10 – И сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал.

омраза към греха

1 Йоан 3:9Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

1 Йоан 5:18Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него.

победа над света

1 Йоан 5:4Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е нашата вяра.

наслада в Божия закон

Римляни 7:22Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.