Новорождението се извършва от

Бог

Йоан 1:13 – Които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.

1 Петрово 1:3Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите.

Христос

1 Йоан 2:29Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.

Святият Дух

Йоан 3:6Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

Тит 3:5Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.