Описания за човека

черепка от земните парченца

Исая 45:9Горко на онзи, който се препира със Създателя си! Черепка от земните парченца! Ще каже ли калта на този, който й дава образ: Какво правиш? Или изделието може да каже за тебе: Няма ръце?

червей

Йов 25:6 – Колко по-малко гадината човек и червеят човешки син!

суетен 

Йов 11:12Но суетният човек е лишен от разум; дори човек се ражда като диво оселче.

Яков 2:20Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна?

плът

Битие 6:12Бог видя земята; и ето, тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята.

Йоил 2:28 – И след това ще излея Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения.

трева

Исая 40:6-8Глас на един, който казва: Прогласи! И бе отговорено: Какво да проглася? – Всяка твар е трева и цялата й слава е като полския цвят; тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господне духа върху него; наистина народът е трева! Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане довека.

1 Петрово 1:24Защото: „Всяка твар е като трева и всичката й слава като цвят от трева; тревата изсъхва и цветът й окапва.

глина в ръцете на грънчаря

Исая 64:8Но сега, Господи, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти – грънчарят ни; и всички сме дело на Твоята ръка.

Еремия 18:2Стани и слез в къщата на грънчаря, и там ще те направя да чуеш думите Ми.

Еремия 18:6Доме Израилев, не мога ли да направя с вас, както този грънчар? – казва Господ. Ето, както е глината в ръката на грънчаря, така сте и вие, доме Израилев, в Моята ръка.

суета

Псалми 144:4Човек прилича на лъх; дните му са като сянка, която преминава.

сън

Псалми 90:5Като с порой ги завличаш; те стават като сън; сутрин са като трева, която пораства.

диво оселче

Йов 11:12Но суетният човек е лишен от разум; дори човек се ражда като диво оселче.