Относно вярата светиите трябва да

бъдат искрени

1 Тимотей 1:5 – А целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра,

2 Тимотей 1:5 – Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у тебе.

изобилстват

2 Коринтяни 8:7 – И така, както изобилвате във всяко нещо – във вяра, в слово, в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, така да преизобилвате и в това благодеяние.

продължат

Деяния 14:22 – и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство.

Колосяни 1:23 – ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.

са силни

Римляни 4:20-24 – обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога, уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни. Затова му се вмени за правда. Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в Този, Който е възкресил от мъртвите Исус, нашия Господ,

стоят твърдо

1 Коринтяни 16:13 – Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се!

са основани и твърди

Колосяни 1:23 – ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.

държат с добра съвест

1 Тимотей 1:19 – имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата;

се молят за увеличение на

Лука 17:5 – И апостолите казаха на Господа: Прибави ни още вяра.

имат пълна увереност на

2 Тимотей 1:12 – по която причина и страдам така. Но не се срамувам, защото зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм Му поверил.

Евреи 10:22 – нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест, и с тяло, измито в чиста вода;