Писанията дават мъдрост за придобиване на спасение

2 Тимотей 3:15 – И че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.

Яков 1:21Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.