Покварата на човешката природа изисква новорождение

Йоан 3:6Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

Римляни 8:7Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.

Римляни 8:8 – И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.