Посланията от чародеите са неверни

Езекиил 21:29 – Докато те виждат за тебе суетно видение и докато предричат за тебе лъжа, от което ще бъдеш прострян на врата на смъртно ранените нечестивци, чийто ден е настъпил, когато беззаконието е стигнало до края си.

Захария 10:2Понеже идолите говориха суета и магьосниците видяха лъжливи видения, разказаха неверни сънища и утешаваха напразно, затова народът се скита като стадо, смущава се, защото няма пастир.

2 Солунци 2:9 – Този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса.