поводи за постене в Библията

Божии наказания

Йоил 1:14Осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете старейшините и всички жители на страната в дома на Господа, нашия Бог, и извикайте към Господа.

Йоил 2:12 – Но, казва Господ, даже и сега, обърнете се към Мене с цялото си сърце, с пост, плач и ридание;

обществени бедствия

2 Царе 1:12Жалиха, плакаха и постиха до вечерта за Саул и сина му Йонатан, за Господния народ и за Израилевия дом затова, че бяха паднали от меч.

страдания на Църквата

Лука 5:33-35 – И те Му казаха: Йоановите ученици често постят и се молят, също и учениците на фарисеите, а Твоите ядат и пият. Исус им каза: Можете ли да накарате сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще бъде отнет от тях; тогава, през онези дни, ще постят.

чужди страдания

Псалми 35:13А аз, когато те боледуваха, се обличах във вретище, смирявах с пост душата си и молитвата ми се връщаше в пазвата ми и се повтаряше.

Даниил 6:18Тогава царят отиде в палата си и пренощува гладен; нито остави да донесат пред него музикални инструменти; и сънят побегна от него.

собствени страдания

2 Царе 12:16И така, Давид се моли на Бога за детето. Давид пости, влезе и пренощува, легнал на земята.

наближаваща опасност

2 Царе 12:16И така, Давид се моли на Бога за детето. Давид пости, влезе и пренощува, легнал на земята.

при ръкополагане на служители

Деяния 13:3Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.

Деяния 14:23И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в Когото бяха повярвали.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.