Пози на тялото по време на молитва

стоене

3 Царе 8:22Тогава Соломон застана пред Господния жертвеник пред цялото Израилево общество и като протегна ръцете си към небето, каза.

Марк 11:25И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения.

кланяне и падане

Псалми 95:6Елате да се поклоним и да паднем, да коленичим пред Господа, нашия Създател;

коленичене

2 Летописи 6:13Защото Соломон беше направил медна платформа, която беше пет лакътя дълга, пет лакътя широка и пет лакътя висока, която беше положил сред двора, и като застана на нея, падна на коленете си пред цялото Израилево общество. И така, той простря ръцете си към небето и каза.

Псалми 95:6Елате да се поклоним и да паднем, да коленичим пред Господа, нашия Създател;

Лука 22:41И Той се отдалечи от тях колкото един хвърлей камък и като коленичи, молеше се, като казваше.

Деяния 20:36Като изговори това, коленичи и се помоли с всички тях.

падане по лице

Числа 16:22А те паднаха на лицата си и казаха: О, Боже, Боже на духовете на всяка твар! Ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество?

Исус Навин 5:14А човекът отговори: Не; но за военачалник на Господнето войнство сега дойдох аз. И Исус падна с лицето си на земята, поклони се и го попита: Какво ще заповяда моят Господар на слугата си?

1 Летописи 21:16За Соломон докарваха коне от Египет; кервани от царски търговци ги купуваха по стада с определена цена.

Матей 26:39И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.

простиране на ръцете

Исая 1:15И когато простирате ръцете си, ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много молитви, не искам да слушам; ръцете ви са пълни с кръв.

издигане на ръцете

Псалми 28:2Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе, когато вдигам ръце към най-вътрешната част на Твоето светилище.

Плачът на Еремия 2:19 – Стани, извикай нощем при първото поставяне на стражите; излей сърцето си като вода пред лицето на Господа; издигни към Него ръцете си за живота на младенците си, които примират от глад край всички улици.

1 Тимотей 2:8 – И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и пререкания.