Празни повторения в молитвата за забранени

Матей 6:7А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.