Святият Дух пребъдва завинаги със светиите

Йоан 14:16И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.