Предсказания за спасението на езичниците

Исая 45:22Към Мене погледнете и спасени бъдете, всички земни краища; защото Аз съм Бог – и няма друг.

Исая 49:6Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш слуга, за да възстановиш племената на Яков и за да възвърнеш опазените на Израил; ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение до земния край.

Исая 52:10Господ запретна святата Си мишца пред всички народи; и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог.