Предсказания за спасението на езичниците

Исая 45:22Към Мене погледнете и спасени бъдете, всички земни краища; защото Аз съм Бог – и няма друг.

Исая 49:6Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш слуга, за да възстановиш племената на Яков и за да възвърнеш опазените на Израил; ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение до земния край.

Исая 52:10Господ запретна святата Си мишца пред всички народи; и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.