Предупреждения относно благодатта

2 Коринтяни 6:1 – И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.

Евреи 12:15И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него;

Римляни 3:8И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (Както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим.) На такива осъждането е справедливо.

Римляни 6:1 – Тогава какво? Да кажем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

Римляни 6:15 – Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

Юда 1:4Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения наш Владетел и Господ Исус Христос.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.