Преживяване на милости в миналото е мотив за молитва

Псалми 4:1 – Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми; когато бях в утеснение, Ти ми даде простор; смили се над мен и послушай молитвата ми.

Псалми 112:2 – Потомството му ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен.