Примери за отстъпници

Амасия

2 Летописи 25:14  – А Амасия, като се върна от поразяването на едомците, донесе боговете на Сиировите потомци и ги постави богове за себе си, кланяше се пред тях и им кадеше тамян.

2 Летописи 25:27 – А след като Амасия се отклони от Господа, направиха заговор против него в Йерусалим и той побегна в Лахис; но пратиха след него в Лахис и там го убиха.

Христови ученици

Йоан 6:66 – Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха и не ходеха вече с Него.

Именей и Александър

1 Тимотей 1:19-20 – имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата; от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.