Примери за праведен гняв

Господ Исус

Марк 3:5 – А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя.

Яков

Битие 31:36 – Тогава Яков се разсърди и се скара с Лаван. Яков проговори и каза на Лаван: Какво е престъплението ми? Какъв е грехът ми, че си се втурнал след мене толкова разпалено?

Моисей

Изход 11:8 – Всички твои служители ще дойдат при мене, ще се поклонят пред мен и ще кажат: Излез ти с целия народ, който те следва. И след това ще изляза. И Моисей излезе от фараоновия дворец много разгневен.

Изход 32:19 – И като се приближи до стана, видя телето и игрите; и пламна Моисеевият гняв, така че хвърли плочите от ръцете си и ги строши под планината.

Левит 10:16 – Моисей търсеше грижливо козела на приноса за грях, но той беше вече изгорен; затова той се разгневи на Елеазар и Итамар, останалите Ааронови синове, и каза:

Числа 16:15 – Тогава Моисей се разсърди много и каза на Господа: Не поглеждай благосклонно на приноса им; аз не съм взел нито един осел от тях и на никого от тях не съм сторил зло.

Неемия

Неемия 5:6 – И се оскърбих твърде много, като чух вика им и тези думи.

Неемия 13:17 – Тогава изобличих Юдейските благородни, като им казах: Какво е това зло, което правите, като осквернявате съботния ден?

Неемия 13:25 – Изобличих ги, проклех ги, бих неколцина от тях, оскубах им космите и ги заклех в Бога, като казах: Да не давате дъщерите си на синовете им и да не вземате от техните дъщери за синовете си или за себе си.