Примери за щастието на нечестивите

Израил

Числа 11:33А докато месото беше още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против народа и Господ порази народа с много голяма напаст.

Аман

Естир 5:9-11 – В този ден Аман излезе радостен и с весело сърце; но когато видя Мардохей в царската порта, че не става, нито помръдва за него, Аман се изпълни с ярост против Мардохей. Обаче Аман се въздържа и отиде у дома си; тогава прати да повикат приятелите му и жена му Зереса и Аман им приказва за славата на богатството си и за многото си деца, и как царят го беше повишил, и как го беше издигнал над първенците и царските слуги.

Валтасар

Даниил 5:1 – Цар Валтасар направи голям пир на хиляда от големците си и пиеше вино пред хилядата.

Ирод

Деяния 12:21-23И в един определен ден Ирод, облечен в царски одежди, седна на престола и държа реч пред тях. А народът извика: Глас Божий, а не човешки! И понеже не въздаде слава на Бога, в същия миг един ангел от Господа го порази и беше изяден от червеи, и умря.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.