Призвани сме да се молим за задълбочаването на духовния живот

Псалми 119:25 – Душата ми прилепва към пръстта; съживи ме според словото Си.

Псалми 143:11Господи, съживи ме заради името Си; според правдата Си изведи душата ми от утеснение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.