Произход на благодатта

1 Петрово 5:10А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.

Псалми 84:11Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.

Яков 1:17Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.

Евреи 4:16Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.

Захария 12:10а на Давидовия дом и на йерусалимските жители ще излея дух на благодат и моление; и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха; и ще плачат за Него, както някой плаче за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него, както някой скърби за първородния си.

Евреи 10:29тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?

Лука 2:40А Детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат беше на Него.

Йоан 3:24Понеже Йоан още не беше хвърлен в тъмница.

Псалми 45:2Ти си по-красив от човешките синове; на устата Ти се изля благодат; затова Те благослови Бог довека.

Лука 4:22И всички говореха добри неща за Него, като се чудеха на благодатните думи, които излизаха от устата Му. И казваха: Този не е ли Йосифовият син?

Йоан 1:14И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Йоан 1:17понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.

Римляни 5:15Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината.

1 Коринтяни 1:4Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христос Исус;

1 Петрово 1:10За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която беше назначена за вас;

Ефесяни 2:7за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.

Ефесяни 1:6за похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си;

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.