Радост се преживява от

вярващите

Лука 24:52 – А те Му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост;

Деяния 16:34 – И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза; и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.

миротворците

Притчи 12:20 – Измама има в сърцето на онези, които планират зло; а радост имат тези, които съветват за мир.

справедливите

Притчи 21:15 – Радост е за праведния да върши правосъдие, а измъчване е за онези, които вършат беззаконие.

кротките

Исая 29:19 – Кротките също ще умножат радостта си в Господа и сиромасите между хората ще се развеселят в Святия Израилев.

мъдрите и разумните

Притчи 15:23 – От отговора на устата си човек изпитва радост; и дума, навреме казана, колко е добра!

родителите на добри деца

Притчи 23:24 – Бащата на праведния ще се радва много и който ражда мъдър син, ще има радост от него.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.