Ранно ставане за молитва

Псалми 5:3Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми; в ранно утро ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам.

Псалми 119:147Изпреварих зората с викането си; на Твоите думи уповавах.