Разделенията са противни на

Христовото единство

1 Коринтяни 1:13 – Нима се е разделил Христос? Павел ли бе разпънат за вас? Или в Павловото име се кръстихте?

1 Коринтяни 12:13 – Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички с един Дух се напоихме.

желанието на Христос 

Йоан 17:21-23 – да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил Мен.

Христовото намерение

Йоан 10:16 – И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.

Духът на църквата

1 Коринтяни 11:16 – Но ако някой мисли да влиза в пререкания за това – ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.