Разделенията в църквата

забранени

1 Коринтяни 1:10 – Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.

порицани

1 Коринтяни 1:11-13 – Защото някои от Хлоините домашни ми известиха за вас, братя мои, че помежду ви имало разпри. Имам предвид това, че всеки от вас казва: „Аз съм на Павел“; „Аз пък съм на Аполос“; „Аз съм на Кифа“; „Аз пък съм на Христос“. Нима се е разделил Христос? Павел ли бе разпънат за вас? Или в Павловото име се кръстихте?

1 Коринтяни 11:18 – Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви (и отчасти вярвам в това;

не подхождат на

1 Коринтяни 12:24-25 – А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на онази част, която не я притежава; за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга.