Бог

Това име се дава на предвечното Същество, Създателят на света, Миродържецът, пред Когото ние сме длъжни да се прекланяме за всемогъществото Му, и мъдростта Му. Юдейското име на истинския Бог е Йеова, и означава Който е. В Из. 3:14, Бог отговаря на Мойсей, когато Го пита, как Му е името, “Аз съм Оня, Който съм”; което означава, или “аз съм, който съм, или какъвто съм”. И в единия и в другия случай, тези думи говорят за предвечното съществуване на Йеова, и за непостижимото му естество.
Библията приема като факт съществуването и предвечността на Бога, като започва така: “В началото Бог създаде небето и земята”, и тя е най-убедителното доказателство за Божието съществуване, и най-доброто поучение за Божествените свойства, и Божията воля. Тя въодушевява и съживява мъртвите стихии на творението; и не само, че открива Творецът в творческите му дела, но пояснява и съвършените му пътища, прославя характерът му, законът му, и благодатта му, и привежда хората в общение с него. Също така, Библията ни разкрива Творецът като Дух, вечен и самобитен, самостоятелен, съвършен, всемогъщ, премъдър, вездесъщ, всевиждащ, свят, всемилостив, всеблаг, благодатен и непостижим. Този Дух е само един Бог, но съществува в три лица: Отец, Син и Святи Дух. Бог предопределя всичките събития, и Той е неуморим Съдия. Истинската религия е тази, която се основава на правилно разбиране за Бога, и която се състои в съвършена любов към Бог и във вярна подчиненост на Неговото слово. Виж Исус Христос и Свети Дух.