Аава

Град в Халдея, който дава името на реката върху бреговете, на която заточените евреи събрали втория си керван под ръководството на Ездра, когато се завръщали в Ерусалим – Езд. 8:15, 21, 31. Той вероятно е днешният Хит на Ефрат, на изток от Дамаск.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.