Ада

I. Eдна от жените на Ламех. Виж Ламех I.
II. Една от жените на Исав, дъщеря на Хетееца Елон – Бит. 36:2. В Битие 26:34, тя е наречена Васемата.