Ада

I. Eдна от жените на Ламех. Виж Ламех I.
II. Една от жените на Исав, дъщеря на Хетееца Елон – Бит. 36:2. В Битие 26:34, тя е наречена Васемата.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.