Адад

I. Едомски цар, който поразил мадиамците на Моавското поле – Бит. 36:35; 1Лет. 1:46.

II. Друг Едомски цар, който се споменава в 1Лет. 1:51.

III. Друг едомец от царско семейство, който избяга в Египет при превземането на Едом от Давид – 2Цар. 8:14, където го приели с почести и оженили за царската сестра. След смъртта на Давид и Йоав, той се върна в Едом и неуспешно се опита да отхвърли игото на Соломон – 3Цар. 11:14-22; 2Лет. 8:17.