Ададезер

Силен сирийски цар, който царува в Сова, и в съседните области, властта, на който се простирала чак до Ефрат – 3Цар. 11:23. Той е поразяван три пъти, и властта му е унищожена от Давид – 2Цар. 8:3-4, 10:6-14, 16-19; 1Лет. 18:3, 19:6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.