Ададезер

Силен сирийски цар, който царува в Сова, и в съседните области, властта, на който се простирала чак до Ефрат – 3Цар. 11:23. Той е поразяван три пъти, и властта му е унищожена от Давид – 2Цар. 8:3-4, 10:6-14, 16-19; 1Лет. 18:3, 19:6.