Ададримон

Място в полето Магедон, където Йосия – един добър Израилев цар изгубил живота си в битка с Фараон Нехао – 4Цар. 23:29; 2Лет. 35:20-25. Това събитие се оплаквало много от народа – Зах. 12:11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.