Ададримон

Място в полето Магедон, където Йосия – един добър Израилев цар изгубил живота си в битка с Фараон Нехао – 4Цар. 23:29; 2Лет. 35:20-25. Това събитие се оплаквало много от народа – Зах. 12:11.