Адамант (алмаз)

Скъпоценен камък, най-твърд от всички минерали (руди). Употребява се за рязане на стъкло или писане върху него, както и върху други твърди материали – Ер. 17:1. Тази дума се употребява още и в преносен смисъл – Ез. 3:9; Зах. 7:12.