Адамант (алмаз)

Скъпоценен камък, най-твърд от всички минерали (руди). Употребява се за рязане на стъкло или писане върху него, както и върху други твърди материали – Ер. 17:1. Тази дума се употребява още и в преносен смисъл – Ез. 3:9; Зах. 7:12.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.