Адар

Дванадесетият месец на еврейската религиозна година, и шестия на гражданската. В този месец е знаменития празник Пурим. Понеже лунната година, която следват евреите е единадесет дни по-къса от слънчевата, то след 3 години тези 11дни правят около 1 месец, който те вместват като тринадесети месец, и го наричат Ве-Адар, или втори Адар. Виж Месеци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.