Адония

Четвъртият син на Давид от Агита – 2Цар. 3:4. След смъртта на Амнон и Авесалом, пожела да се възкачи на престола, въпреки че той е обещан на Соломон – по-малкия му брат. Като спечели Йоав, Авиатар и други съмишленици на своя страна, най-после явно се повдигна и поиска короната докато още Давид беше жив. Последният, като научи за това, заповяда веднага Соломон да бъде поставен на трона. Тогава приятелите на Адония се разпръснаха, а той прибягна при роговете на олтара. Соломон го помилва само като му дал съвет. Но скоро след смъртта на Давид той поиска да се ожени за Ависага, и с това поднови претенциите си за царския трон, поради което е убит – 3Цар. 1 и 2гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.