Адонисек

Ерусалимски цар, който направи съюз с четирима други царе против Исус Навиев. При една голяма битка при Гаваон, Господ помогна на Израил чрез силна градушка и чрез едно свръх-естествено продължение на деня. Петте царе били тотално разбити и се скрили в една пещера в Макида, но били хванати и умъртвени от Исус Навиев – И.Н. 10гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.