Адонивезек (владетел на Везек)

Ханаански владетел на Везек, на изток от Сихем. Като хвана 70 от околните царе, отсече им палците на ръцете и на краката, и ги хранеше като кучета. Същата варварска постъпка била въздадена и на него, когато е победен с войската си, която била сбор от ханаанци и ферезейци, от Юда и Симеон – Съд. 1:4-7.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.