Адрамелех

I. Син на Асирийския цар Сенахирим – Ис. 37:38; 4Цар. 19:37, който като се върнал в Ниневия след злочестия си поход срещу Езекия, е убит от двамата си сина Адрамелех и Сарасар, които се страхували според едно еврейско предание да не бъдат принесени в жертва на идола му Нисрох. Тогава те избягали в планините на Армения (Араратската земя).

II. Един от боговете, на които се покланяли жителите на Сефаруим, които се заселили в Самария в мястото на онези израилтяни, преместени отвъд Ефрат. Те карали децата си да минават през огън в чест на този лъжлив бог и на друг един наречен Анамелех – 4Цар. 17:31. Някои смятат, че Адрамелех е представял слънцето, а Анамелех месеца.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.