Адриатическо Море

Днес Адриатическо море обозначава само Венецианския залив, но по времето на апостол Павел то включва цялото море, което се намирало между Италия и Гърция, и което се простирало от Крит до Сицилия, като включвало и остров Малта. Така го описват Птоломей и Страбон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.