Адриил

Син на Верзелай, женен за Мерава – дъщеря на Саул, която била обещана на Давид – 1Цар. 18:19. Адриил имал пет сина от нея, които били предадени на гаваонците, за да ги убият пред Господа, и с това да си отмъстят за жестокостите на Саул, техния дядо, против тях (т. е против гаваонците). В 2Цар. 21:8, за тях се казва, че са синове на Михала, които тя родила на Адриил, но ако това не е грешка на преписвача, Михала е осиновила децата на сестра си Мерава, която може да е била умряла.