Адумим

Град при пределите на Вениамин и Юда. Близо до Ерихон, на пътя за Ерусалим. Този път наречен “нагорнището на Адумим” – И.Н. 15:7, възлизал през една пуста и камениста страна – И.Н. 18:17, и по него имало много скрити места за разбойници. За тази страна Исус говори в притчата си за добрия Самарянин – Лк. 10гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.