Афарсахци

Езд. 4:9, 5:6
Споменати между езическите поданици на асирийския цар, преселени в Самария. Афарсяните споменати също в Ездра – Езд. 4:9, се считат от някои тълкуватели за персиани.