Афарсахци

Езд. 4:9, 5:6
Споменати между езическите поданици на асирийския цар, преселени в Самария. Афарсяните споменати също в Ездра – Езд. 4:9, се считат от някои тълкуватели за персиани.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.