Афек (сила)

I. Град в Ливан назначен за племето на Асир – И.Н. 13:4, 19:30, но не подчинен – Съд. 1:31. И до сега се намира в планината Ливан, наречен Афка.

II. Град на Исахаровото племе в долът на Израел, забележителен с боевете с Филистимците – 1Цар. 4:1, 29:1.

III. Град на 5мили източно от Галилейското езеро, стените на който паднали върху 27 000 сирийци при управлението на Венадад, след поражението му от Израиляните – 3Цар. 20:26-34.