Агаг

Общо име на царете на амаличаните, както Фараон на Египетските царе – Чис. 24:7; 1Цар. 15:8. Последният от тях, за който се споменава в Писанието е насечен на части от Самуил пред Господа, понеже Саул съгреши като го помилва, както и че взе по-добрите от стадата и от говедата му, въпреки, че му бе заповядано да ги изтреби всичките. Агаг е претърпял едно необикновено наказание поради неговата жестокост – 1Цар. 15гл.