Агаг

Общо име на царете на амаличаните, както Фараон на Египетските царе – Чис. 24:7; 1Цар. 15:8. Последният от тях, за който се споменава в Писанието е насечен на части от Самуил пред Господа, понеже Саул съгреши като го помилва, както и че взе по-добрите от стадата и от говедата му, въпреки, че му бе заповядано да ги изтреби всичките. Агаг е претърпял едно необикновено наказание поради неговата жестокост – 1Цар. 15гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.