Агаряни

Потомци на Агар и Исмаил – 1Лет. 5:10,20. В Псалм 83:6, се предполага, че името е дадено на някое особено племе произхождащо от исмаиляните.